1. septembra programma

1. septembra programma

By: skola_admin

31-08-2017

,

8.45 – 8.55 Visi tiekas savās klasēs
9 – 10 Sv. Mise
10-tos svinīgais pasākums skolas pagalmā, pēc kura – audzināšanas stunda.

Tiekamies!