RKĢ un LU konference “Skolotājs kā līderis”

Skolotajs liders

By: skola_admin

May 23, 2019 - May 23, 2019

10:00 – 14:00

Ceturtdien 23.05.2019 10.00-14.00
RKĢ un LU konference “Skolotājs kā līderis”

10.30 – 11.00 Reģistrēšanās
11.00 – 11.15 Atklāšana
Anna Jermakoviča
, RKĢ direktore,
Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas ģenerālsekretāre
11.15 – 11.40 Skolotājs – skolēna morālās izaugsmes katalizators
Dr. Manuels Fernandezs, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Pedagoģijas institūta vecākais pētnieks, pēcdoktorantūras students
11.40 – 12.05 Ceļā uz citu pieeju skolotāju izglītībai
Ieva Margeviča- Grinberga, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, projekta vadītāja, docente, jaunas skolotāju izglītības programmas autore
12.05 -12.30 Ar skatu nākotnē. Vīzijas veidošanas process skolā
Kārlis Andersons, Pārdaugavas Montesori pamatskolas direktors, Ped.Mg.
12.30 – 13.00 Kafijas pauze
13.00 – 13.25 Tikumiskā Līderība. Ceļā uz cilvēka cieņu un personas pilnību
Egils Purviņš, A.Havarda Rakstura Līderības institūta Latvijā
vadītājs un pasniedzējs
13.25 – 13.50 Filozofija bērniem: skolotāji kā spriestspējas attīstīšanas līderi
Dr. Egle Säre, Tartu universitāte, Igaunija
13.50 – 14.15 Skolotāja garīgais intelekts, tā ietekme uz skolēniem un tā attīstīšanas iespējas
Ina Grasmane, Privātskolas „Mīlestības māja” direktore, Daugavpils universitātes doktorante
14.15-15.00 Diskusija

Pasākuma vieta

Categories: