Skolas vecāku sapulce

Skolas reklama FB

By: skola_admin

October 15, 2018 - October 15, 2018

18:30 – 21:30

Pārrunāsim izdarīto pagājušā un plānus jaunajam mācību gadam. Izmaiņas skolā un mērķi, kādus vēlamies sasniegt.

Pasākuma vieta

Categories: