Izlaidumu laiks

Izlaidumu laiks

By: skola_admin

02-07-2019

Jūnijs skolā ir tāds dīvains mēnesis – mācības vairs nenotiek, bet skola tāpat virmo – eksāmeni seko viens otram, un tas viss rezultējas visskaistākajos un gaidītākajos svētkos – izlaidumos. Ar katru gadu kļūstam arvien vairāk, tādēļ šogad mūsu audzēkņu “raža” ir bijusi varena: vienpadsmit 9. klases beidzēju un pieci vidusskolas absolventi. Visi viņi ir strādājuši, cik vien tas ir bijis viņu spēkos – gan mācībās, gan ārpusklases darbā. Daudzi darbojušies skolas teātrī, nākuši un vadījuši skolas radio raidījumu Radio Marija Latvija, veidojuši filmas,  citi -konkursu un olimpiāžu dalībnieki un laureāti. Izpletiet spārnus un dodieties jaunos izaicinājumos!