fbpx

Jauni virzieni vidusskolas programmās

Jauni virzieni vidusskolas programmās

Vidusskolā tiek piedāvāti izvēļu grozi, kuros ietilpst pamatkursi, specializētie kursi un padziļinātie kursi. Pamatkursi:
 • Latviešu valoda un literatūra, svešvaloda (angļu un krievu)
 • Vēsture un sociālās zinātnes
 • Kultūra un māksla
 • Fizika, ķīmija, bioloģija un ģeogrāfija (vai dabaszinības humanitārajam un specializētajam kursam)
 • Datorika
 • Sports un veselība
 • Projekta darbs
 • Publiskā runa
  Padziļinātie kursi: Rīgas Katoļu ģimnazija piedāva unikālu humanitāri profesionālās ievirzes programmu "Kultūra un komunikācija", kurā bez vispārizglītojošiem priekšmetiem ir
 • Vizuālā komunikācija
 • Žurnālistika
 • Sabiedriskās attiecības
 • Ticības mācība
Padziļināti:
 • Latviešu valoda un literatūra
 • Svešvaloda (angļu, krievu, itāļu)
 • Vēsture
Eksaktais kurss, kurā padziļināti tiek apgūti priekšmeti:
 • Latviešu valoda un literatūra
 • Svešvaloda
 • Matemātika
 • Matemātiskā analīze

Analītisko matemātiku pasniegs Ieva Margarita Ozola, kurai ir 30 gadu pieredze matemātikas, tajā skaitā arī analītiskās matemātikas, pasniegšanā. Viņa arī izstrādājusi standartu šajā priekšmetā, ko apstiprinājis Valsts izglītības satura centrs. Vizuālo komunikāciju un sabiedriskās attiecības pasniedz režisore Indra Vaļeniece, žurnālistiku – Latvijas Televīzijas žurnāliste Dace Stirāne.

Latvijas Televīzijas žurnāliste D. Stirāne uzsver, ka žurnālistus raksturo vēlme mainīt pasauli, padarīt to labāku un taisnīgāku. Viņasprāt, iemaņas, kas tiek apgūtas, mācoties žurnālistu, palīdz atlasīt informāciju. Šo iemaņu nozīme tehnoloģiju un sociālo tīklu laikmetā arvien pieaug. Tās veido kritisko domāšanu, kas ir nepieciešama jebkuras personības attīstībā, un nav svarīgi vai šīs iemaņas tālāk tiks izmantotas žurnālistikā, vai arī kādā citā profesijā. Sabiedriskās atteicības veido izpratni ne tikai par korporatīvā, bet arī par katra jaunieša tēla veidošanu publiskajā vidē.

Vizuālā komunikācijas kursa ietvaros jaunieši apgūst fotogrāfiju, grafisko dizainu, video veidošanas un poligrāfijas pamatus.

There is no upcomming event to display.

Jaunākās ziņas

Attēlu un video galerijas

Puisis_ar_Karogu DirArh
Katolu-gimnazija-1-09-2018 KulturasKanons