Jauni virzieni vidusskolas programmās

Jauni virzieni vidusskolas programmās

Rīgas Katoļu ģimnāzija vidusskolas vispārējās izglītības programmas ietvaros piedāvā izvēlēties divas jaunas profesionāli orientētas programmas – ar eksakto un humanitāro ievirzi.

Mācību priekšmeti programmā ar humanitāro ievirzi (izcelti mācību priekšmeti, kas attiecas tikai uz šo programmu):

• Latviešu valoda
• Literatūra
• Matemātika
• Latvijas un pasaules vēsture
• Angļu valoda
• Otrā svešvaloda
• Trešā svešvaloda
• Sports
• Informātika
• Dabaszinības
• Mūzika
• Ekonomika
• Politika un tiesības
Sabiedriskās attiecības
• Lietišķā etiķete
• Psiholoģija
Žurnālistika
• Vizuālā komunikācija
• Filozofija
• Ticības mācība
• Runas mācība

Mācību priekšmeti programmā ar eksakto ievirzi (izcelti mācību priekšmeti, kas attiecas tikai uz šo programmu):

• Latviešu valoda
• Literatūra
• Matemātika
• Latvijas un pasaules vēsture
• Angļu valoda
• Otrā svešvaloda
• Sports
• Informātika
• Fizika
• Ķīmija
• Bioloģija
• Mūzika
• Ekonomika
• Politika un tiesības
Matemātiskā analīze
• Vizuālā komunikācija
• Psiholoģija
Programmēšanas pamati
• Filozofija
• Ticības mācība
• Runas mācība

Analītisko matemātiku pasniegs Ieva Margarita Ozola, kurai ir 30 gadu pieredze matemātikas, tajā skaitā arī analītiskās matemātikas, pasniegšanā. Viņa arī izstrādājusi standartu šajā priekšmetā, ko apstiprinājis Valsts izglītības satura centrs. Vizuālo komunikāciju un sabiedriskās attiecības pasniedz režisore Indra Vaļeniece, žurnālistiku – Latvijas Televīzijas žurnāliste Dace Stirāne.

Komentējot eksaktā virziena nozīmīgumu, Latvijas Universitātes profesors un Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis Kārlis Čerāns novērtē to, ka programmā iekļauti divi šodien svarīgi un pieprasīti mācību priekšmeti. Viens no tiem ir matemātiskā analīze, kas ir atbilstošā, lai Katoļu ģimnāzijas absolventiem būtu Eiropas līmenim atbilstoša matemātiskā izglītība. Tas veido būtisku pamatu eksakto priekšmetu studijām gan Latvijas, gan arī ārvalstu augstskolās. Programmēšanas pamati veido izpratni par IT tehnoloģijām, ļaujot jaunietim jau laikus saprast, vai šī būs viņa nākotnes profesija.

Savukārt humanitārās programmas krustmāte Latvijas Televīzijas žurnāliste D. Stirāne uzsver, ka žurnālistus raksturo vēlme mainīt pasauli, padarīt to labāku un taisnīgāku. Viņasprāt, iemaņas, kas tiek apgūtas, mācoties žurnālistu, palīdz atlasīt informāciju. Šo iemaņu nozīme tehnoloģiju un sociālo tīklu laikmetā arvien pieaug. Tās veido kritisko domāšanu, kas ir nepieciešama jebkuras personības attīstībā, un nav svarīgi vai šīs iemaņas tālāk tiks izmantotas žurnālistikā, vai arī kādā citā profesijā. Sabiedriskās atteicības veido izpratni ne tikai par korporatīvā, bet arī par katra jaunieša tēla veidošanu publiskajā vidē.

Abās programmās kā unikāls priekšmets tiek apgūta vizuālā komunikācija. Kursa ietvaros jaunieši apgūst fotogrāfiju, video veidošanas un poligrāfijas pamatus.

There is no upcomming event to display.

Jaunākās ziņas

Attēlu un video galerijas

Puisis_ar_Karogu DirArh
Katolu-gimnazija-1-09-2018 KulturasKanons