Konference “Skolotājs kā līderis”.

Konference “Skolotājs kā līderis”.

By: skola_admin

10-05-2019

Rīgas Katoļu ģimnāzija (RKĢ) kopā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti 2019. gada 23. maijā organizē konferenci “Skolotājs kā līderis”.

Mainoties skolēniem, notiek arī skolotāja profesijas paradigmas maiņa. Vairs nepietiek iemācīt uzdoto priekšmetu. Skolotājam ir jākļūst par līderi, par personu, kas spēj skolēnus aizraut, kļūt par padomdevēju un morālo vērtību veidotāju. Skolotājs – līderis ir cilvēks, kas virza uz labām pārmaiņām, uzlabojot gan savu, gan kolēģu un skolēnu darba vidi, gan veidojot veiksmīgu sadarbību ar skolēnu vecākiem, stiprinot un paaugstinot skolas pozitīvo tēlu.

2018.gadā tika veikts ievērojams pētījums par skolēnu morālo ieradumu veidošanos Latvijas skolās, kurā piedalījās vairāk kā 2250 respondentu, tai skaitā 473 skolotāji no visiem Latvijas reģioniem. Pētījumā tika noskaidrots, kā skolotāji redz savu lomu skolēnu morālās audzināšanas procesā, kā cenšas sekmēt skolēnu tikumiskā rakstura veidošanos, kādu atbalstu vēlētos saņemt, un ko viņi iesaka, lai labāk sekmētu skolēnu personības pilnveidošanos.

Konferencē tiks izklāstīta ētikas jēdzienu „vērtības”, „temperaments”, „raksturs”, „tikums”, „personības iezīmes”, „morālais ieradums”, „morālā audzināšana” mūsdienīga izpratne un savstarpējā saistība, un tiks prezentētas Latvijas skolotāju atbildes uz šiem jautājumiem starptautiski salīdzinošā skatījumā. Tāpat tiks apskatītas iespējas un metodes skolotāju līderības attīstīšanai un veicināšanai. Šīs konferences nodomu labi ilustrē citāts no pētījuma respondenta: “Tēma ir ārkārtīgi nozīmīga skolas vidē, jo bērni nāk no dažādām ģimenēm, arī no nelabvēlīgām, tāpēc skola un skolotājs šiem bērniem ir kā “bāka”, pozitīvais piemērs, ja vien skolas komanda pievēršas šiem jautājumiem.

Konferencē uzstāsies LU pārstāvji Dr. Manuels Fernandezs, Ieva Margeviča- Grinberga, viesis no Tartu universitātes Dr. Egle Säre, kā arī Ina Grasmane, Egils Purviņš un Kārlis Andersons, kas līderības diskursu analizēs no dažādiem skatpunktiem.

Dalība konferencē ir bezmaksas.

Visu konferences programmu skatīt šeit: http://rkgimnazija.lv/events/rkg-un-lu-konference-skolotajs-ka-lideris/