fbpx

Labdarības koncerts “Mana dziesma Tev”

There is no upcomming event to display.

Jaunākās ziņas

Attēlu un video galerijas

Puisis_ar_Karogu DirArh
Katolu-gimnazija-1-09-2018 KulturasKanons

Labdarības koncerts “Mana dziesma Tev”

By: skola_admin

08-12-2019

, ,

IMG_5983

Kalna mācībā Jēzus ir sacījis:“Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta” (Mt 5, 14) un Rīgas Katoļu ģimnāzija, sadarbībā ar labdarības fondu “BeOpen”, rūpējoties par tuvāko vajadzībām, seko Jēzus padomam un gaisma kļūst arvien redzamāka. Gada sākumā – Sveču dienā aizsāktā labdarības koncertu tradīcija turpinās un pieaug spēkā. Toreiz koncerts notika Katoļu ģimnāzijas kapelā, lai vāktu līdzekļus ģimnāzijas skolēnam Tomasam nepieciešamajai medicīniskajai ierīcei. Šoreiz – 5.decembrī koncerts jau bija plašāks, ar lielāku mākslinieku pulku, tajā piedalījās draugi no Liepājas Katoļu pamatskolas, arī klausītāju bija krietni vairāk un tas notika Jēkaba katedrālē. Līdzekļi tika vākti jauna lifta ierīkošanai skolas ēkā, jo ģimnāzijā mācās vairāki bērni ar kustību traucējumiem, kā arī skolā strādā skolotāja Sandra, kurai pārvietošanās nav tik vienkārša, kā lielākajai daļai ģimnāzijas audzēkņu un skolotāju, bet ir liela vēlēšanās strādāt un dalīties ar savām zināšanām.

Lai palīdzības darbs būtu nostiprināts uz klints kā nams Evaņģēlijā, pirms koncerta notika Svētā Mise, kuru svinēja V.E. Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, koncelebrējot RKĢ kapelānam, priesterim Modrim Lācim, bet mūzikas skaņās ietērpa ģimnāzijas audzēkņi.

Savu uzrunu arhibīskaps iesāka, izsakot prieku par ģimnāzijas sadraudzību ar Liepājas Katoļu pamatskolu un atzinīgi novērtējot pasākuma ekumenisko raksturu – tajā piedalījās arī pārstāvji no citām konfesijām, izprotot palīdzību tuvākajam kā savu misiju. Pievēršoties dienas lasījumam no Mateja evaņģēlija (Mt 7, 21,24-27), viņš īpaši izcēla mājas jēdzienu un minēja divus māju veidus – dažas celtas uz klints – stipra pamata, citas – uz smiltīm un tās stihija var aiznest. Tātad ir svarīgs pamats, uz kāda nams ir uzcelts. Māja izprotama plašākā kontekstā, norādīja arhibīskaps – tā nav tikai miteklis, kurā dzīvojam, šo apzīmējumu var attiecināt arī uz mūsdienu civilizāciju, valsti, arī Rīgas Katoļu ģimnāziju alegoriski var uzlūkot kā namu, kuram šis labdarības pasākums ir kā mazs akmentiņš stiprā pamatā, kurā likti Kunga vārdi: “Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši (Mt 25, 40). Arhibīskapa teiktais rosināja daudzus jautājumus – kādi ir šie nami – mūsu labklājības civilizācija, valsts, varbūt arī mūsu darba vieta, ģimene un pašu iekšējā pasaule? Uz kāda pamata tie celti? Cik šis pamats ir izturīgs un stabils? Kādas “saistvielas” satur kopā šos namus? Vai kopīgas tirgus un politiskās intereses ir stabils pamats civilizācijas pastāvēšanai, vai arī interešu pretrunas un alkatība to iznīcinās? Vai ģimene, kas dibināta, tikai lai izpildītu sabiedrības priekšrakstus vai gūtu kādu izdevīgumu, ir guvusi stipru pamatu un var pastāvēt visas laulāto dzīves garumā, būt patvērums un drošs mājoklis bērnu pulkam? Vai arī ģimenes pamats un drošība tomēr rodams debesīs – Dievā? Vai mūsu iekšējā pasaulē ir arī vertikālā dimensija, vērsta uz pamata meklēšanu un savas cilvēcības stiprināšanu Tēva valstībā? Vai esam izvēlējušies celt uz Mūžīgās Klints, kas debesīs, vai uz zemes interešu un iegribu plūstošās smilts?

Pēc Svētās Mises sekoja labdarības koncerts, kuru atraktīvi un sirsnīgi vadīja aktieris Normunds Bērzs, bet ar muzikālo priekšnesumu klātesošos priecēja paši ģimnāzisti, dziedātāji Andris Ērglis, Mikus Abaroniņš, Ginta Krievkalna, Ieva Akurātere, Evita Zālīte-Grosa, mūziķi Dārta Tisenkopfa, Māris Kupčs, Agate un Pēteris Ozoliņi, Ilze Grunte, kā arī bērnu zvanu ansamblis “Primus” no Rīgas, Liepājas Katoļu pamatskolas zvanu spēles ansamblis „RE–RE–MI-LA” un Ķeguma jauktais koris “Lins”.

Dažādi mākslinieki, ļoti dažādi žanri, dažādi skaņdarbi, taču šis skaņu ceļš veda pie vienīgā Avota un Pamata, kas dara iespējamu katru labu darbu. Pazīstamā dziesma “Debesis ir tuvu klāt”, kas koncertā izskanēja visai neparastā – kora un ģitāras izpildījumā, norādīja uz debesīs sakņotu pamatu – mīlestību, kas ar savu cēlo smaržu dara stipru un mūžīgu katru labu darbu. Jāteic, ka šī kopīgā mīlestības pamatskaņa bija tā, kas apvienoja tik dažādos koncerta dalībniekus vienā veselumā, kurā atklājās Dieva vaigs un rokas, kas gatavas dot un palīdzēt mazākajiem brāļiem un māsām.

Rīgas Katoļu ģimnāzija pateicas V.E. Rīgas arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam, Jēkaba katedrāles draudzei, labdarības fondam “BeOpen”, visiem koncerta dalībniekiem un klausītājiem par klātbūtni un atbalstu.

Stella Jurgena

Vēl joprojām varat ziedot ar pārskaitījumu caur internetbanku, norādot mērķziedojumu – Atbalsts Rīgas Katoļu ģimnāzijai

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201,

Konta nr. LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Foto no koncerta šeit: https://ej.uz/RKGkoncerts

There is no upcomming event to display.

Jaunākās ziņas

Attēlu un video galerijas

Puisis_ar_Karogu DirArh
Katolu-gimnazija-1-09-2018 KulturasKanons