Personāls

Personāls

 • Zbigņevs Stankevičs
  V.eks. Zbigņevs Stankevičs
  Valdes priekšsēdētājs Rīgas arhibīskaps – metropolīts
  Arnis Skrebeļs
  Valdes loceklis
  Jānis Balevičs
  Valdes loceklis
  priesteris Modris Lācis
  Valdes loceklis

  Lolita Ērgle
  Valdes locekle

  Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija, turpmāk tekstā Kūrija, kura ir Rīgas katoļu ģimnāzijas dibinātāja, turpmāk tekstā Skolas. Tātad, Skola ir piederoša Romas katoļu Baznīcas Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijai.
  Lai pārraudzītu Skolas darbību, Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs, kurš Svētā Krēsla iecelts pārstāv Kūriju, ar rīkojumu ieceļ Valdi.

  Valdes funkcijas

  Valde ir atbildīga par tiesiskas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu skolā.

  1. Valdes pamatfunkcija ir sekmēt kvalitatīvu un tiesisku izglītību skolā.

  2. Valde veic pārraudzības un atbalsta sniegšanas funkcijas. Valde sniedz atbalstu pedagoģiskā procesa īstenošanā.
  2.1. palīdz nodrošināt ar mācību literatūru, mācību procesam nepieciešamo cita veida literatūru un citiem mācību līdzekļiem;
  2.2. atbalsta pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi;
  2.3. atbalsta skolēnu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās;
  2.4. piedalās skolotāju apstiprināšanā un skolotāju atlaišanā;
  2.5. piedalās skolas turpmākās attīstības modeļa izstrādē;
  2.6. vecāki un skolotāji var iesniegt valdei priekšlikumus par pedagoģiskā procesa kvalitātes uzlabošanu.
  ` 3. Valde pārrauga finansiālo līdzekļu izmantošanas lietderīgumu.

  4. Valde palīdz risināt konfliktus, ja tādi ir radušies starp skolas vadību, vecākiem, pedagogiem vai skolēniem.
  4.1. Neskaidrību vai strīdus gadījumu rezultātā vecāki, skolotāji vai skolēni var griezties pie Valdes. Valde izskata iesniegtos priekšlikumus vai sūdzības un sniedz atbildi divu kalendāro nedēļu laikā.

  Arhibīskaps metropolits Z.Stankevičs par RKĢ


  Uzdod jautājumu valdei

 • Anna Jermakoviča
  RKĢ direktore,
  Ticības mācība
  Lolita Ērgle
  Dir.vietn. audzināšanas darbā
  Ticības mācība
  Angļu valoda
  Ieva Margarita Ozola
  Dir.vietn. izglītības jomā,
  Matemātika
  Modris Lācis
  RKĢ kapelāns,
  Ticības mācība vsk.
  Ilze Kaļiņina
  sekretāre-lietvede,
  bibliotekāre
 • Anna Jermakoviča
  Ticības mācība
  Lolita Ērgle
  Ticības mācība
  Angļu valoda
  Ieva Margarita Ozola
  Matemātika
  Modris Lācis
  RKĢ kapelāns,
  Ticības mācība vsk.
  Vineta Mugureviča
  sākumskolas skolotāja,
  2. klases audzinātāja
  Marija Gulbe
  sākumskolas skolotāja,
  3. klases audzinātāja

  Inta Nogda
  sākumskolas skolotāja,
  Ģeogrāfija,
  4. klases audzinātāja
  Sandra Armaneva
  sākumskolas skolotāja,
  Dabaszinības, Matemātika 5.kl
  5. klases audzinātāja
  Sarmīte Paegle
  Latviešu valoda, Literatūra
  9. klases audzinātāja
  Lelde Novicka
  Sociālās zinības

  Svetlana Bogdanova
  Krievu valoda
  Ligita Avota
  Vācu valoda
  Nicola Corcelli
  Itāliešu valoda
  Anastasija Sapogova
  Angļu valoda

  Monta Beļavska
  sākumskolas skolotāja,
  1.kl.audzinātāja
  Diāna Cērmane
  Ticības mācība
  Nadežda Šilova
  Ticības mācība

  Jānis Balodis
  Sports,
  Biznesa ekonom. pamati,
  10., 11. klases audzinātājs
  Mārīte Antoņēviča
  Bioloģija,
  Ķīmija
  Sandija Andžāne
  Dabaszinības
  Inta Liepiņa
  Fizika

  Guna Jēgere
  Matemātika,
  8. klases audzinātāja
  Zane Jankuna
  Mūzika,
  7. klases audzinātāja

  Uldis Krēsliņš
  Vēsture

  Beata Bērziņa
  Runas mācība
  Kristīne Lagzdiņa
  Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
  Ivo Bordjuks
  Mājturība un tehnoloģijas zēniem
  Māra Valdmane
  Vizuālā māksla 7-9. kl.

  Ilze Terēze Gulbe
  Vizuālā māksla,
  6. klases audzinātāja
  Iveta Janoviča
  Angļu valoda 1.,2.klase
  Antra Ņjuša
  Krievu valoda sākumskolā
  Valts Pētersons
  Informātika
  Normunds Pucis
  Vizuālā komunikācija
  Dace Stirāne
  Žurnālistika
 • Agrita Gulbe-Barga
  galvenā grāmatvede
 • Arnis Skrebeļs
  skolas padomes
  priekšsēdētājs
  Evija Zujeva
  skolas padomes locekle
  Dace Bobrovska
  skolas padomes locekle
  Aija Skrebeļa
  skolas padomes locekle

  Dace Miezīte
  skolas padomes locekle
  Kitija Vīnkalna
  skolas padomes locekle
  Egita Bete-Jurkevica
  skolas padomes locekle
  Ingrīda Mežote
  skolas padomes locekle

  Eva Karnāte
  skolas padomes locekle
  Ligita Pladare
  skolas padomes locekle

Nākamais pasākums un atlikušais laiks līdz tam:

  1. septembris &...

  01

  Sep

  1. septembris – zinību diena

  Sep 01, 09:00 to 00:00

Jaunākās ziņas

Attēlu un video galerijas

DSC_0015 1-3
Katolu-gimnazija-1-09-20114 2sept1