Personāls

Personāls

 • Zbigņevs Stankevičs
  V.eks. Zbigņevs Stankevičs
  Valdes priekšsēdētājs Rīgas arhibīskaps – metropolīts
  Georgs Turlajs
  Valdes loceklis
  Anna Jermakoviča
  Valdes locekle
  Pilar Plaza de la Hoz
  Valdes locekle

  Maria Villanueva
  Valdes locekle

  Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija, turpmāk tekstā Kūrija, kura ir Rīgas katoļu ģimnāzijas dibinātāja, turpmāk tekstā Skolas. Tātad, Skola ir piederoša Romas katoļu Baznīcas Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijai.
  Lai pārraudzītu Skolas darbību, Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs, kurš Svētā Krēsla iecelts pārstāv Kūriju, ar rīkojumu ieceļ Valdi.

  Valdes funkcijas

  Valde ir atbildīga par tiesiskas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu skolā.

  1. Valdes pamatfunkcija ir sekmēt kvalitatīvu un tiesisku izglītību skolā.

  2. Valde veic pārraudzības un atbalsta sniegšanas funkcijas. Valde sniedz atbalstu pedagoģiskā procesa īstenošanā.
  2.1. palīdz nodrošināt ar mācību literatūru, mācību procesam nepieciešamo cita veida literatūru un citiem mācību līdzekļiem;
  2.2. atbalsta pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi;
  2.3. atbalsta skolēnu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās;
  2.4. piedalās skolotāju apstiprināšanā un skolotāju atlaišanā;
  2.5. piedalās skolas turpmākās attīstības modeļa izstrādē;
  2.6. vecāki un skolotāji var iesniegt valdei priekšlikumus par pedagoģiskā procesa kvalitātes uzlabošanu.
  ` 3. Valde pārrauga finansiālo līdzekļu izmantošanas lietderīgumu.

  4. Valde palīdz risināt konfliktus, ja tādi ir radušies starp skolas vadību, vecākiem, pedagogiem vai skolēniem.
  4.1. Neskaidrību vai strīdus gadījumu rezultātā vecāki, skolotāji vai skolēni var griezties pie Valdes. Valde izskata iesniegtos priekšlikumus vai sūdzības un sniedz atbildi divu kalendāro nedēļu laikā.

  Arhibīskaps metropolits Z.Stankevičs par RKĢ


  Uzdod jautājumu valdei

  [honeypot honeypot-511 nomessage:true]

 • Anna Jermakoviča
  RKĢ direktore,
  Ticības mācība
  Antra Ņjuša
  Dir.vietn. audzināšanas darbā
  Krievu valoda
  Guna Jēgere
  Dir.vietn. izglītības jomā,
  Matemātika
  11.klases audzinātāja
  Ieva Margarita Ozola
  Mājmācības un tālmācības daļas vadītāja
  Modris Lācis
  RKĢ kapelāns,
  Ticības mācība
  Raimonds Vilciņš
  lietvedis
  Agrita Gulbe-Barga
  galvenā grāmatvede
 • Sandra Aleksandrova
  Pagarinātā grupa
  Agita Alksne
  Psihologs
  Mārīte Antoņēviča
  Bioloģija,
  Ķīmija
  Maira Birzniece
  Sociālās zinības 6.-9.kl
  Ivo Bordjuks
  Mājturība un tehnoloģijas zēniem 5.-9.kl
  Diāna Cērmane
  Ticības mācība 4.-6.kl
  Shraddha Ramanbhai Christian
  Angļu valoda 8., 12.kl
  Nicola Corcelli
  Itāliešu valoda 7., 10.-12.kl, 7.kl.audzinātājs
  Mārcis Galiņš
  Informātika 4.-12.kl
  Himena Gonsalesa-Urrea
  Ticības mācība
  Inguna Gremze
  Angļu valoda 1.,2., 9.kl.
  Ilze Terēze Gulbe
  Mājturība un tehnoloģijas meitenēm 5.-9.kl, ticības mācība 1.-3.kl
  Marija Gulbe
  Datorika, matemātika, dabaszinības 1.-3.kl;5.kl
  Ivars Hermanis
  Mūzika 4.-10.kl
  Anna Jermakoviča
  Ticības mācība 8.,9.kl, RKĢ direktore
  Guna Jēgere
  Matemātika 6.,8.,10.-12.kl
  Uldis Krēsliņš
  Vēsture 7.-12.kl
  Modris Lācis
  Kapelāns, Ticības mācība 11., 12.kl
  Gundega Lūriņa
  1.b klases audzinātāja
  Ilze Majeniece
  1.a klases audzinātāja
  Vineta Mugureviča
  4.kl audzinātāja
  Žanete Narkēviča
  Filozofija 11.,12.kl
  Inta Nogda
  2.a klases audzinātāja, bioloģija, ģeogrāfija 7.-9.kl
  Antra Ņjuša
  Krievu valoda 1.,3.,6.,9.,11.kl, direktores vietniece audzināšanas darbā
  Ieva Margarita Ozola
  matemātika7.,9.kl, matemātiskā analīze 10.,12.kl, 9.,12.klases audzinātāja
  Sarmīte Paegle
  Latviešu valoda, literatūra 5.-9.kl
  Līga Pavlovska
  Mūzika 1.-3.kl, ticības mācība 10.kl
  Anastasija Sapogova
  Angļu valoda 3.,4.,8.,10.-12.kl, krievu val.3.kl
  Pēteris Skudra
  Ticības mācība 7.kl
  Dace Stirāne
  Žurnālistika 10.-12.kl
  Māra Valdmane (Kāpiņa)
  Vizuālā māksla 5.-9.kl
  Indra Vaļeniece
  Vizuālā komunikācija, sabiedriskās attiecības 10.-12.kl
  Dace Vilciņa
  2.b klases audzinātāja
 • Ligita Pladare
  skolas padomes
  priekšsēdētāja
  Rita Mežaleone
  skolas padomes locekle (1.a kl.)
  Roko Mežaleons
  skolas padomes loceklis (1.a kl.)
  Ieva Ulme
  skolas padomes locekle (1.b un 5. kl.)

  Romualds Beļavskis
  skolas padomes loceklis (1.b, 3. un 5. kl.)
  Zanda Rūsiņa
  skolas padomes locekle (1. un 8. kl.)
  Eduards Hermans
  skolas padomes loceklis (2.a kl.)
  Roberts Frankevičs
  skolas padomes loceklis (2. un 7. kl.)

  Sandris Florens
  skolas padomes loceklis (3. un 5. kl.)
  Inta Kalnroze
  skolas padomes locekle (3. un 7. kl.)
  Ligita Pladare
  skolas padomes locekle(5. kl.)
  Aija Skrebeļa
  skolas padomes locekle (5. kl.)

  Velga Damuleviča
  skolas padomes locekle (7. kl.)
  Pavel Kliuyeu
  skolas padomes loceklis (7. kl.)
  Sandra Lazda
  skolas padomes locekle (9. kl.)
  Ilze Ločmele
  skolas padomes locekle (9. kl.)

There is no upcomming event to display.

Jaunākās ziņas

Attēlu un video galerijas

Puisis_ar_Karogu DirArh
Katolu-gimnazija-1-09-2018 KulturasKanons