Personāls

Personāls

 • Zbigņevs Stankevičs
  V.eks. Zbigņevs Stankevičs
  Valdes priekšsēdētājs Rīgas arhibīskaps – metropolīts
  Arnis Skrebeļs
  Valdes loceklis
  Jānis Balevičs
  Valdes loceklis
  priesteris Modris Lācis
  Valdes loceklis

  Lolita Ērgle
  Valdes locekle

  Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija, turpmāk tekstā Kūrija, kura ir Rīgas katoļu ģimnāzijas dibinātāja, turpmāk tekstā Skolas. Tātad, Skola ir piederoša Romas katoļu Baznīcas Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijai.
  Lai pārraudzītu Skolas darbību, Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs, kurš Svētā Krēsla iecelts pārstāv Kūriju, ar rīkojumu ieceļ Valdi.

  Valdes funkcijas

  Valde ir atbildīga par tiesiskas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu skolā.

  1. Valdes pamatfunkcija ir sekmēt kvalitatīvu un tiesisku izglītību skolā.

  2. Valde veic pārraudzības un atbalsta sniegšanas funkcijas. Valde sniedz atbalstu pedagoģiskā procesa īstenošanā.
  2.1. palīdz nodrošināt ar mācību literatūru, mācību procesam nepieciešamo cita veida literatūru un citiem mācību līdzekļiem;
  2.2. atbalsta pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi;
  2.3. atbalsta skolēnu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās;
  2.4. piedalās skolotāju apstiprināšanā un skolotāju atlaišanā;
  2.5. piedalās skolas turpmākās attīstības modeļa izstrādē;
  2.6. vecāki un skolotāji var iesniegt valdei priekšlikumus par pedagoģiskā procesa kvalitātes uzlabošanu.
  ` 3. Valde pārrauga finansiālo līdzekļu izmantošanas lietderīgumu.

  4. Valde palīdz risināt konfliktus, ja tādi ir radušies starp skolas vadību, vecākiem, pedagogiem vai skolēniem.
  4.1. Neskaidrību vai strīdus gadījumu rezultātā vecāki, skolotāji vai skolēni var griezties pie Valdes. Valde izskata iesniegtos priekšlikumus vai sūdzības un sniedz atbildi divu kalendāro nedēļu laikā.

  Arhibīskaps metropolits Z.Stankevičs par RKĢ


  Uzdod jautājumu valdei

 • Anna Jermakoviča
  RKĢ direktore,
  Ticības mācība
  Antra Ņjuša
  Dir.vietn. audzināšanas darbā
  Krievuu valoda
  Ieva Margarita Ozola
  Dir.vietn. izglītības jomā,
  Matemātika
  8.,11./12.klases audzinātāja
  Modris Lācis
  RKĢ kapelāns,
  Ticības mācība
  Ilze Kaļiņina
  sekretāre-lietvede,
  bibliotekāre
 • Anna Jermakoviča
  Ticības mācība
  Antra Ņjuša
  Krievuu valoda
  Ieva Margarita Ozola
  Matemātika
  8.,11./12.klases audzinātāja
  Modris Lācis
  RKĢ kapelāns,
  Ticības mācība
  Vineta Mugureviča
  sākumskolas skolotāja,
  3. klases audzinātāja
  Marija Gulbe
  sākumskolas skolotāja,
  4. klases audzinātāja

  Inta Nogda
  sākumskolas skolotāja,

  1.a klases audzinātāja
  Sandra Armaneva
  Dabaszinības, Matemātika
  6. klases audzinātāja
  Sarmīte Paegle
  Latviešu valoda, Literatūra
  Maira Birzniece
  Sociālās zinības

  Svetlana Bogdanova
  Krievu valoda
  Ligita Avota
  Vācu valoda
  Nicola Corcelli
  Itāliešu valoda
  Anastasija Sapogova
  Angļu valoda

  Brigita Rozenfelde
  sākumskolas skolotāja,
  2.kl.audzinātāja
  Diāna Cērmane
  Ticības mācība
  Nadežda Šilova
  Ticības mācība

  Jānis Balodis
  Sports,
  Biznesa ekonom. pamati,
  Mārīte Antoņēviča
  Bioloģija,
  Ķīmija
  Baiba Bieziņa
  Pagarinātā grupa,
  aizvietošana
  Inta Liepiņa
  Fizika

  Guna Jēgere
  Matemātika,
  Ketija Davidone
  Mūzika

  Uldis Krēsliņš
  Vēsture

  Beata Bērziņa
  Runas mācība
  Ilze Terēze Gulbe
  Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
  Ivo Bordjuks
  Mājturība un tehnoloģijas zēniem
  Māra Valdmane (Kāpiņa)
  Vizuālā māksla

  Žanete Narkēviča
  Filozofija
  Inguna Gremze
  Angļu valoda 1.,2.klase
  Dace Vilciņa
  1.klases audzinātāja
  Mārcis Galiņš
  Informātika
  Indra Vaļeniece
  Audiovizuālā komunikācija
  Dace Stirāne
  Žurnālistika
  Sandra Aleksandrova
  Pagarinātā grupa
  Sintija Kampāne
  Latviešu valoda,
  literatūra
  Agita Alksne
  Psihologs
  Rasma Mežale
  mūzika, koris
  Jānis Ozoliņš
  Lietišķā etiķete
  Līga Pavlovska
  ticības mācības skolotāja
  Pēteris Skudra
  Ticības mācība
 • Agrita Gulbe-Barga
  galvenā grāmatvede
 • Arnis Skrebeļs
  skolas padomes
  priekšsēdētājs
  Evija Zujeva
  skolas padomes locekle
  Dace Bobrovska
  skolas padomes locekle
  Aija Skrebeļa
  skolas padomes locekle

  Dace Miezīte
  skolas padomes locekle
  Kitija Vīnkalna
  skolas padomes locekle
  Egita Bete-Jurkevica
  skolas padomes locekle
  Ingrīda Mežote
  skolas padomes locekle

  Eva Karnāte
  skolas padomes locekle
  Ligita Pladare
  skolas padomes locekle

Nākamais pasākums un atlikušais laiks līdz tam:

There is no upcomming event to display.

Jaunākās ziņas

Attēlu un video galerijas

DSC_0015 1-3
Katolu-gimnazija-1-09-20114 2sept1