Paraugstundas skolotājiem

Paraugstundas skolotājiem

By: skola_admin

29-09-2017

Sakarā ar pāreju uz kompetenču pieeju mācību saturā Rīgas Katoļu ģimnāzijā ceturtdien, 28.septembrī, notika LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra mācību seminārs mācīšanās konsultantiem reģiona vajadzībām. Tā ietvaros ģimnāzijā visas dienas garumā mācījās un pedagoģisko meistarību cēla vairāk nekā 10 citu skolu pedagogi – nākamie mācīšanās konsultanti. Semināra programmā bija paredzēta arī skolotāju Marijas Gulbes un Ievas Margaritas Ozolas vadīto mācību stundu vērošana. Stundas tika arī analizētas. Citu skolu pedagogi mūsu skolotāju darbu stundās novērtēja ar visaugstākajiem atzinības vārdiem. Patīkamu iespaidu uz viesiem atstāja skolēnu pieklājība un laipnība, kā arī aizrautīgais un nopietnais skolēnu darbs stundās.