Pilna doma

Pilna doma

By: skola_admin

05-02-2018

RKĢ skolēni piedalās mediju pratības konkursā “Pilna doma”

RKĢ vidusskolēni šogad nolēmuši piedalīties mediju pratības projekta “Pilna doma” konkursā. Šī projekta mērķis ir sekmēt skolēnu un mediju lietošanas un kritiskās domāšanas prasmes, kā arī pilnveidot zināšanas par žurnālistiku. Konkursa uzdevums ir sagatavot un iesniegt vērtēšanai vienu žurnālistikas darbu.

RKĢ 11./12. klašu skolēni ir nolēmuši startēt ar video sižetu pētnieciskajā žurnālistikā, savukārt 10.klases skolēni nolēmuši pievērsties sporta tematikai. Konkurence gaidāma sīva, jo idejas un pieteikumus žurnālistikas darbu veidošanai iesūtījušas kopumā 69 komandas no 45 Latvijas vidusskolām. Darbi jāiesniedz līdz 26.martam.

Žurnālistikas darbu sagatavošanas gaitā, vidusskolēnus konsultēs vadošie sabiedrisko mediju un komercmediju žurnālisti. Pirmdien, 12.februārī plkst. 14.30. draudzes mājā notiks mentoru pirmā tikšanās ar RKĢ vidusskolēnu komandām. Uz tikšanos aicinātas arī komandas no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Kalnciema pagasta vidusskolas un Aizkraukles novada vidusskolas.

Ikviens RKĢ vidusskolēns, kas vēlas vēl var pievienoties komandām. Informācija pie žurnālistikas skolotājas Daces mob. 29378059

Vairāk par projektu:
https://pilnadoma.lv/
https://pilnadoma.lv/wp-content/…/2017/12/PD-_NOLIKUMS-2.pdf