RKĢ skolēni varēs kārtot starptautisku eksāmenu angļu valodā

RKĢ skolēni varēs kārtot starptautisku eksāmenu angļu valodā

By: skola_admin

17-09-2017

Šī mācību gada sākumā RKĢ direktore Anna Jermakoviča un “Baltic Council for international Education” noslēdz līgumu par mūsu skolas skolēnu iespēju regulāri kārtot Cambridge English Language Assesment angļu valodas eksāmenus, kas ir līderis eksāmenu pasaulē .

“Baltic Council for International Education” eksaminācijas centra direktore Inga Saulīte – Bēniņa stāsta, ka, balstoties uz šo līgumu, RKĢ skolēniem būs iespēja kārtot starptautisku eksāmenus angļu valodā par īpašām cenām, turklāt, tas paredz arī bezmaksas izmēģinājuma eksāmenu. Paredzēts, ka bērni var kārtot eksāmenu jau no septiņu gadu vecuma un atkārtoti to var kārtot pēc vēlēšanās. Piemēram, ja eksāmenā saņemta ne tik labs vērtējums, var pamācīties un atkārtoti kārtot eksāmenu aiznākamajā gadā. Mazajiem skolēniem būs īpaša priekšrocība – eksāmenu viņiem būs iespēja kārtot savā skolā, uz kurieni atbrauks neatkarīga, “Kembridge English Language Assesment” atzīta eksāmena komisija.

Katrs eksāmenā ttiek pārbaudītas visas 4 prasmes: klausīšanās, rakstīšana, lasīšana un runāšana. Rakstiskos darbus sūtīs uz izvērtēšanu uz “Kembridge English Language Assesment”, bet mutisko daļu novērtēs jau pieminētā eksāmena komisija.

Skolēniem tas dos ne tikai starptautisko eksāmenu pieredzi, bet arī motivāciju angļu valodas apguvē un, protams, starptautiski atzītu sertifikātu. Vidusskolas skolēniem, sekmīgi nokārtojot šo eksāmenu, nav jākārto valsts eksāmens angļu valodā ar noteikumu, ka sertifikāts ir saņemts ne vairāk kā pirms diviem gadiem. Bez tam viņiem šis sertifikāts derēs gan mācoties augstskolā, gan arī uzrādot darba devējam.

Arī skolas skolotāji varēs kārtot Cambridge English TKT eksāmenu.

Pirmie eksāmeni var notikt jau no marta.