fbpx

Adventa laiks – gaismas vēstnesis

Adventa laiks – gaismas vēstnesis

By: skola_admin

12-12-2018

Adventa laiks kā gaismas vēstnesis izgaismo prieku bērnu acīs un parāda rūpīgo veikumu.
Dzērves aizbēg no salnām, bet mums vēl daudz kas jāsakārto, lai kāptu Zinību kalnā.
Vēlos īsumā pastāstīt par darbošanos literatūras stundās 5. – 9. klasē.

5. klases skolēni ar pašdarināto pirkstu lellīšu palīdzību sagatavoja un parādīja publikai tautas pasaku inscenējumus. Visi bija ļoti centušies – bija pat skatuves ar aizvelkamiem aizkariem, priecēja personāžu izteiksmīgā runa un piemērotās darbības.
7. klases skolēni iedziļinājās R. Blaumaņa noveles „Nāves ēnā” traģiskajos notikumos, veidoja maketus. Katrs pastāstīja, kuru situāciju un kāpēc attēlojis, dalījās pārdzīvojumos.
9. klasē norisinājās konference par A. Pumpura eposu „Lāčplēsis”. Iecerēto divu stundu vietā mums nemanot pagāja četras. Skolēni ne tikai prezentēja materiālus par savu izvēlēto tematu – eposa varoni, bet salīdzināja, pamatoja, atbildēja uz jautājumiem. Mēs spriedām par varonību, vēsturiskajiem notikumiem, draudzību, mīlestības un naida varu. Īpaša pateicība Leldei Ločmelei, kuras sniegums jau bija nevis vairs 9. klases skolēna līmenī, bet to varētu kā pētniecisku kursa darbu ļoti sekmīgi aizstāvēt students.
Ar 6. un 8. klases skolēniem mums jau ir izdomāti projekti, kuru tēmas pašlaik neatklāsim, jo tos sāksim nākamā gada janvārī.
Vēlos pateikties skolēniem par aizrautīgo darbošanos! Īpašs paldies vecākiem, kuri veltīja laiku, padomu, atveda bērnu darbus uz skolu!
Lai visiem svētīgs Adventa laiks!
Ar cieņu sk. Sarmīte Paegle