fbpx

Epidemioloģiskās drošības noteikumi

Epidemioloģiskās drošības noteikumi

By: skola_admin

30-08-2021

,

A2.MusuSkola

 1. INFORMĒŠANA,
 2. DISTANCĒŠANĀS,
 3. HIGIĒNA,
 4. PERSONAS VESELĪBAS STĀVOKĻA UZRAUDZĪBA
 • Izglītības procesa īstenotājam, nodrošinot izglītības pakalpojumu sniegšanu atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no laboratorijas BIOR, no izglītojamā un nodarbinātā iegūto informāciju par sadarbspējīga vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta esamību vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) un par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

 

 • Sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu uzrāda atbildīgajai personai – skolas medmāsai.

 

 • Regulāri vēdina mācību telpas astronomiskās stundas ietvaros vismaz 15 minūtes.

 

 • Organizē izglītojamo testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) norādītajam algoritmam. Testi tiek nodoti otrdienās no 8:00 – 11:30.

 

 • Covid-19 testu neveic izglītojamie un nodarbinātie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

 

 • Ja nodarbinātie un izglītojamie atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, tad viņi ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē veic Covid-19 testu patstāvīgi laboratorijā BIOR.

 

 • Elpceļu saslimšanas gadījumā bērnam skolā ierasties ir aizliegts. Pie pirmajām respiratorisko slimību pazīmēm (t° 37,8, kakla sāpes, klepus, iesnas, klepus utt.), bērns tiek izolēts, izsaukti vecāki, kas bērnu nogādā mājās.

Lai nodotu testus individuāli, lūdzu sazināties ar laboratoriju:

https://bior.lv/lv/kontakti/paraugu-pienemsanas-laiki

Lūdzam izlasīt IZM informāciju: 27082021_Precizeta_informacija_par _testesanu