fbpx

Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi

Ar ko RKĢ atšķiras no citām skolām izglītības satura ziņā?

Pamatizglītības un vidusskolas posmā satura ziņā RKĢ atšķiras ar to, ka divas stundas nedēļā notiek ticības mācība un liela loma tiek veltīta pozitīvas un motivētas attieksmes veidošanai pret mācību procesu. Tiek rūpīgi izvēlēti pedagogi darbam ar bērniem. Pamatā mācību vielas apguvei tiek veltītas metodes, kas rada interesi par mācību priekšmetu un liela loma tiek veltīta individuālo spēju attīstīšanai – to atļauj nelielais bērnu skaits katrā klasē. Kopš 2016./2017.mācību gada vidusskolā ir ieviestas divas mācību programmas, kas specializējas sekojošos virzienos: humanitārā, kur papildus tiek apgūta runas mācība, žurnālistika, sabiedriskās attiecības, lietišķā etiķete un vizuālā komunikācija, bet eksaktā virziena programma, kur papildus tiek apgūta matemātiskā analīze, programmēšana un vizuālā komunikācija.
Līdztekus jau pierasti apgūstamajām svešvalodām, skolā var apgūt itāļu un spāņu valodas.
 

Kādi interešu pulciņi darbojas RKĢ?

Mācību gada sākumā tiek apzinātas bērnu un viņu vecāku vēlmes, un atbilstoši pieprasījumam tiek organizēti pulciņi. Šobrīd skolā darbojas:
• Šaha pulciņš,
• Vizuālās mākslas studija,
• Spāņu valodas pulciņš,
• Teātra studija,
• Ritmika,
• Audiovizuālā komunikācijas pulciņš
• 3d modelēšanas un printēšanas,
• Bungu studija,
• Ģitāras studija,
• Māla veidošanas pulciņš.
Kā īpašu mūsu skolas piedāvājumu, var izcelt radio raidījumu “Tīra sirds tīrā vidē”, kas ir skolēnu pašu veidots un skan katru pirmdienu plkst. 16.00 radio Marija ēterā.
 

Ko bērni dara starpbrīžos? Kādas iespējas skola piedāvā?

Skolā ir gan 5 minūšu starpbrīži, gan 10 minūšu gari. Papildus ir garais pusdienu starpbrīdis mācību stundas garumā, kad bērni paēd un dodas skolas lielajā pagalmā spēlēties. Ziemā tiek aktīvi izmantots slidkalniņš, savukārt vasarā – sporta laukums futbolam un citām ar bumbu spēlēm saistītām aktivitātēm. Starpbrīdis ir laiks, kad neformālā vidē starp bērniem un pedagogiem veidojas pozitīvas attiecības, tā ir arī iespēja pieiet pie skolotāja individuāli un izrunāt lietas, kuras negribas apspriest publiski.
 

Kas tiek piedāvāts pagarinātās dienas nodarbībās?

Pagarinātās dienas grupa notiek profesionālu sākumskolas pedagogu vadībā. Sākumā kopīgi dodamies launagā. Tad notiek mājas darbu pildīšana, lai vakarus bērni varētu pavadīt kopā ar vecākiem. Un pēcpusdienā dodamies āra pastaigā celt “pilis”, spēlēt bumbu, iepazīt dabu, braukt no kalniņa (ziemā) un uzņemt saules sniegto D vitamīnu.
 

Kā RKĢ tiek risinātas konfliktsituācijas?

Konfliktu risināšanai mēs piesaistām visas puses – bērnus, vecākus, pedagogus un psihologus, un mediācijas ceļā risinām situāciju.
 

Kas ir galvenās kristīgās vērtības, kuras bērniem tiek mācītas?

Skolas vērtības balstās kristīgajā ētikā. Kā īpaša programma izceļama rakstura izglītība: katru mēnesi tiek izcelta kāda no vērtībām, skolotāji par to runā stundās un ārpus tām, tā veicinot vērtību apguvi ne tikai skolā, bet arī ārpus tām.