fbpx

Mājmācība

Mājmācība

Mājmācība jeb izglītība ģimenē mūsdienu izpratnē ir parādījusies nesen – pateicoties kristiešiem, 20. gadsimta 80. gados ASV, bet šajā gadsimtā tā ir atzīta izglītības forma daudzās Eiropas valstīs. Šobrīd Latvijā izglītība ģimenē ir nostiprināta likumdošanas līmenī.

Mājmācību Rīgas Katoļu ģimnāzijā izvēlējušās tās ģimenes, kuras secinājušas, ka labai izglītībai nav obligāti nepieciešami stingri plāni, piespiedu uzdevumi un sekmju reitingi, jo bērna stiprās puses un talanti var atplaukt arī citādos apstākļos. Mājmācības vide atbilst sekojošiem kritērijiem:

 • Skolēni jau no 1.klases mācās paši vadīt mācību darbu, nosakot tā biežumu, periodiskumu un apjomu.
 • Skolēniem radīta iespēja noticēt saviem spēkiem, jo nav salīdzinošās skalas, kas vienus nostāda augstāk, otrus – zemāk. Tā vietā bērnu mācību sasniegumu mērs ir paša panākumi – agrākie un tagadējie.
 • Skolēniem ir iespēja zināšanas apgūt viņiem piemērotā tempā un pēc viņiem atbilstošas programmas.

Ar Rīgas Katoļu ģimnāziju veiksmīgi sadarbojas vairāki desmiti ģimeņu, kas izvēlējušās izglītību mājmācībā. Ģimenēm ir pieejami visi ģimnāzijas resursi – mācību literatūra, konsultācijas mācību priekšmetos un metodikā gan vecākiem, gan bērniem, kā arī psiholoģiskais un sociāli pedagoģiskais atbalsts.  Mājmācības skolēniem, tāpat kā klātienes skolēniem, ir iespēja piedalīties interešu izglītības pulciņos, svētku pasākumos, pusdienot skolas ēdnīcā un programmas Latvijas skolas soma ietvaros baudīt kultūras norises. Ģimnāzija seko līdzi mājmācības skolēnu mācību sasniegumiem un priecājas par viņu panākumiem.

Starp mājmācības ģimenēm valda sirsnīgas savstarpējās attiecības. Ik mēnesi ģimenes rīko tikšanās, kurās pēc Sv.Mises vecāki pie kafijas tases sarunās apmainās ar pieredzi un izplāno turpmāko sadarbību, kamēr bērni pedagogu vadībā apgūst jaunas prasmes. Ģimenes labprāt skolai piedāvā savas idejas. Līdz šim tās visas ir atbalstītas un īstenotas. 

3. un 6.klasē mājmācības skolēni, tāpat kā klātienes skolēni, kārto valsts diagnosticējošos darbus un uzrāda tajos labus rezultātus. 2020.gada mājmācības 3.klases skolēnu vidējais apguves rādītājs latviešu valodā ir 70% (valstī 77%), matemātikā – 68% (valstī 59%). Savukārt, mājmācības 6.klases skolēnu vidējais apguves rādītājs latviešu valodā ir 88% (valstī 64%), matemātikā – 66% (valstī 65%) un dabaszinībās – 65% (valstī 53%).

Izglītība gimenē Latvijā iespējama no 1. līdz 8.klasei. 

Jebkurā laikā katram skolēnam ir iespējams pāriet no klātienes izglītības formas uz ģimenes vai tālmācības izglītības formu, tāpat vienmēr ir iespējams atgriezties klātienes mācībās skolēnam.

Tām ģimenēm, kas apsver mājmācības formu, pārdomām tiek piedāvātas 16 mājmācības priekšrocības pēc žurnālistes, mājmācības skolēnu mātes un konsultantes mājmācības jautājumos Leila Sazontovas apraksta.

Kāpēc mājmācība ir laba?

 1. Ģimenei nav sava dzīve jāpakārto nevienai mācību programmai. Mājmācībā var mācīties pēc visām programmām uzreiz un ne pēc vienas.
 2. Nav jātērē finanšu līdzekļi skolas formai, klases vajadzībām, darba burtnīcām.
 3. Mājmācības skolēni socializācijas prasmes var apgūt jebkur. Viņi darbojas dažādos kolektīvos -interešu pulciņos, mūzikas skolās, sporta skolās, draugu kopās. Nav nepieciešamības pusi dienas pavadīt vienu un to pašu 30 cilvēku lokā. Ģimenes pašas izvēlas domubiedru loku ar sev garā tuviem cilvēkiem.
 4. Bērni vecākiem ir pateicīgi par to, ka tumsā un agri no rīta, kad ir auksts vai līst lietus, nav jāiet uz skolu.
 5. Tā kā ģimene pati plāno savu grafiku, brīvdienas var ērti ieplānot jebkurā laikā.
 6. Mājmācībā bērns mācās no dzīves, ne no testiem. Pasaule netiek norobežota ar kabinetu. Mācīties var no visa, kas apkārt – cilvēkiem, dabas, savām izjūtām, draugiem, grāmatām, spēlēm.
 7. Nav vajadzības ēst skolas ēdnīcā un sēdēt neērtā solā, kas veselībai ir ļoti svarīgi.
 8. Bērns mācās plānot savu dienu un laiku. Mājmācībā apgūtās laika plānošanas prasmes dzīvē  ļoti noderēs.
 9. Var izvēlēties savu mācīšanās tempu. Var gada vielu apgūt trīs mēnešos vai 5.klases vielu divos gados, var nokārtot pamatskolas eksāmenus 13 gados un vidusskolu pabeigt 15 gados. To lemj ģimene, nevis izglītības sistēma.
 10. Mājmācības skolēns iet līdzi laikam. Viņam ir lielāka iespēja izvēlēties aktuāla satura literatūru, viņam nav jārisina garlaicīga satura uzdevumi par 20 galdiem, kas nopirkti par 100 eiro. Pasaule ir liela, bet izglītības sistēma ir smagnēja, un tai grūti tikt līdzi.
 11. Mājmācībā bērns mācās pēc individuāla mācību plāna, kas, piemēram, matemātikā talantīgam skolēnam dod iespēju kaut 80% sava spēka veltīt matemātikai, kas klātienes mācībās pēc kopējā mācību plāna nebūtu iespējams, jo par termiņā neizmācīto un neatbildēto citos mācību priekšmetos viņš saņemtu nesekmīgus vērtējumus.
 12. Bērni mācās būt atbildīgi. Mājmācības skolēniem nav iespējas teikt: “Mums to nepaskaidroja”, “Es slimoju, kad jūs ņēmāt Maiju un Paiju”, “Es nezinu šo likumu – skolotāja neprot saprotami paskaidrot”. Visām skolas lietām skolēns seko līdzi pats, bet tas, savukārt, ļoti ātri iemāca atbildību.
 13. Vecākiem rodas iespēja vairāk būt saskarē ar savu bērnu, būt viņam blakus.
 14. Bērniem nav nepieciešamības ar kādu sacensties, lai justos vērtīgs. Ģimenes izglītībā bērns mācās būt labākā sevis versija, cenšas nevis sola biedru pārspēt, bet vakarējo sevi, nebūt atkarīgs no atzīmēm, bet patstāvīgi pašam novērtēt savas zināšanas.
 15. Bērni iemācās lietot informāciju. Internets ir ne tikai vieta spēlēm, bet arī bezgalīgs zināšanu avots – grāmatas, videostundas, izglītojošie kanāli. Prasme strādāt ar informāciju šodien ir nepārvērtējama.
 16. Mājmācības skolēniem ir vislabākā klases audzinātāja. Un tas ir pievilcīgi.

Maksa par mājmācību ir 30 eiro mēnesī bez valsts un pašvaldības finansējuma.

Vairāk informācijas: Mārīte Antoņēviča, e-pasts: marite.50@inbox.lv 

There is no upcomming event to display.

Jaunākās ziņas

Attēlu un video galerijas

Puisis_ar_Karogu DirArh
Katolu-gimnazija-1-09-2018 KulturasKanons