fbpx

Tradīcijas

Tradīcijas

Rīgas Katoļu ģimnāzijā daudzu gadu garumā ir iedibinātās dažādas tradīcijas. Ģimnāzijai kā kristīgu vērtību nesējai, pirmkārt, ir izkoptas tradīcijas, kas saistītas ar garīgo dzīvi.

Uzsākot jauno mācību gadu, Zinību dienā, tiek svinēta kopīga Svētā Mise, kuru celebrē un svētību jaunajam mācību posmam sniedz Rīgas arhibīskaps metropolīts.

Rudens pusē notiek rekolekcijas visu klašu skolēniem, kuras sadarbībā ar ticības mācības skolotājiem vada ģimnāzijas kapelāns.

Rīgas Katoļu ģimnāzijā katru mēnesi garīgo stiprinājumu saņem arī skolotāji garīgo pēcpusdienu laikā un divas reizes gadā – rekolekciju laikā. Ikdienā ir iespējamas sarunas ar ģimnāzijas kapelānu.

1.oktobrī Romas katoļu baznīca svin Sv. Terēzes no Bērna Jēzus svētkus, kura ir arī ģimnāzijas aizbildne. Līdz ar to skolā ir izveidojusies tradīcija katru gadu šo svētku ietvaros izveidot teatrālu uzvedumu.

Sākoties Adventa laikam, katra klase kopā ar saviem audzinātajiem izgatavo Adventa vainagus, kur tiek pasvētīti skolas Sv. Mises laikā.

Viena no skaistākajām tradīcijām ir skolas kopīgā Krusta ceļa lūgšana gavēņa laika izskaņā, kad katra klase sagatavo uzvedumu un meditācijas Krusta ceļa stacijām.

Arī oktobrī ir kopīgs visas skolas lūgšanu brīdis, kad bērni vada Rožukroņa lūgšanu ar visu noslēpumu apcerēm.

Katru gadu ticības mācības skolotāji un kapelāns sagatavo pirmajai komūnijai un grēksūdzei sākumskolas skolēnus. Šis sagatavošanās process noslēdzas ar svētkiem un Sv. Misi, un Pirmās Svētās Komūnijas saņemšanu.

Ģimnāzija kopīgajā Sv. Misē svin Romas katoļu baznīcas noteiktos svētkus:

1.oktobrī – Sv. Terēzes no Bērna Jēzus svētkus;
1.novembrī – Visu svēto dienu;
8.decembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgo ieņemšanu;
6.janvārī – Kunga parādīšanas svētkus– Zvaigznes dienu;
19.martā – Sv. Jāzepa svētkus;
Maijā – Kunga debeskāpšanas svētkus (datums atkarīgs no Lieldienām);
Pelnu trešdienu.

Katra mācību diena tiek uzsākta ar kopīgu skolas svētbrīdi, kurā tiek lasīts lasījums no Evaņģēlija un izteikta lūgšana. Arī mācību stundas tiek uzsāktas ar krusta zīmi.
Jau vairākus gadus Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā RKĢ teltī veidojam meistardarbnīcas visu vecumu bērniem.

Ārpus garīgajām aktivitātēm arī mācību un audzināšanas darba procesa ietvaros ir savas tradīcijas.

Viens no skolēnu gaidītākajiem pasākumiem ir skolas padomes prezidenta vēlēšanas septembra sākumā, kad prezidenta amata kandidāti uzstājas debatēs un ar uzrunu mēģina pierādīt kāpēc tieši viņa ievēlēšana šajā amatā sniegtu skolai vislielāko labumu dažādās aktivitātēs turpmākā mācību gada ietvaros.

Jau trešo gadu piedalāmies pasākumos “Baltās naktis” un “Pārdaugavas svētki”, kuros ar interaktīvām spēlēm un priekšnesumiem laipni sagaidām ikvienu viesi, kas vēlas apskatīt mūsu skolu.

Ar lielu prieku un entuziasmu vidusskolēni oktobrī sagatavo sirsnīgus pārsteigumus pedagogiem Skolotāju dienā, kā arī pamatskolas klasēs vada mācību stundas.

Ģimnāzijai ir iedibināta jauna tradīcija – 5. klases „iesvētības” pamatskolā un 10. klases „iesvētības” vidusskolā.

Ģimnāzijā nozīmīga ir arī patriotiskā audzināšana.18. novembra Latvijas valsts pasludināšanas svētku ietvaros notiek svētku koncerts un svinīga skolas Sv. Mise.

Priecīgā un jautrā noskaņā tiek svinēta Mārtiņdiena, kuras ietvaros katru gadu tiek rīkots labdarības tirdziņš un ienākumi tiek ziedoti „Mārtiņa fondam”, kurš sniedz psiholoģisko, materiālo, medicīnisko un cita veida atbalstu bērniem ar onkohematoloģiskām slimībām un ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi un bērni ar īpašām vajadzībām, kā arī sniedz jebkuru praktisko palīdzību bērniem un viņu tuviniekiem.

Mātes dienā sākumskolas skolēni īpaši domā par priekšnesumu sagatavošanu savām māmiņām. Koncertā uzstājas ne tikai skolēni, bet arī vecāki kopā ar saviem lolojumiem dāvā prieku sev un citiem.

Katru gadu rīkojam Lielās talkas un Pasaules talkas ietvaros rīkojam talku arī mūsu skolā.

There is no upcomming event to display.

Jaunākās ziņas

Attēlu un video galerijas

Puisis_ar_Karogu DirArh
Katolu-gimnazija-1-09-2018 KulturasKanons