fbpx

Ziedojumi

Ziedojumi

Mūsu rekvizīti ziedojumu saņemšanai:

RĪGAS ROMAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA, NODIBINĀJUMS
Reģ.Nr.: LV40008226029
Adrese: Ojāra Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004, Latvija
Mūsu konts bankā: LV55HABA0551038692133
Bankas SWIFT kods: HABALV22
Bankas adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, Latvija

Ziedot izmantojot PayPal:

Ja ziedojot ir nepieciešami nodokļu atvieglojumi, varat ziedot dibinātāja norēķinu kontā, kurš paredzēts skolas vajadzībām ar norādi “sabiedriskā labuma darbībai”
Saite uz SLO reģistru VID mājaslapā

Rekvizīti ziedojumu saņemšanai:

RĪGAS METROPOLIJAS ROMAS KATOĻU KŪRIJA
Reģ.Nr.: LV90000106677
Adrese: M.Pils iela 2A, Rīga, LV-1050
Mūsu konts bankā: LV37 UNLA 0050 0167 01063
Bankas SWIFT kods: UNLALV2X
Bankas adrese: Dzirnavu iela 67, Rīga, LV 1011, Latvija


Our data for donations:

„RIGA ROME CATHOLIC GYMNASIUM”; ASSOCIATION
Registration number: 40008226029
Address: Ojara Vaciesa street 6, Riga, LV-1004, Latvia
IBAN: LV55HABA0551038692133
SWEDBANK
SWIFT code: HABALV22
Address of bank:Balasta dambis 1a, Riga, LV-1048, Latvia
 

Donate using PayPal:

If you need tax reliefs you can donate: to the owner of the school to its bank account for needs of the school with reference “PUBLIC BENEFIT ACTIVITY”
Link to a register of organisations with PUBLIC BENEFIT ACTIVITY can be found under home page of State revenue Service

Data for donations:

RIGA METROPOLIAN ROME CATHOLIC KURIA
Registration number: 90000106677
Address: M.Pils street 2A, Riga, LV-1050
IBAN: LV37 UNLA 0050 0167 01063
SEB BANK
SWIFT code: UNLALV2X
Bank address:Dzirnavu street 67, Riga, LV 1011, Latvia

There is no upcomming event to display.

Jaunākās ziņas

Attēlu un video galerijas

Puisis_ar_Karogu DirArh
Katolu-gimnazija-1-09-2018 KulturasKanons