fbpx

Tēva Voiceha SJ intervija “Radio Marija”

Tēva Voiceha SJ intervija “Radio Marija”

By: skola_admin

28-10-2016

Līdz ar kristīgās izglītības centra „Arrupe” direktora tēva Voiceha SJ radio interviju noslēdzas viņa vizīte Latvijā. Tēva Voiceha vizītes mērķis bija iepazīties ar katoļu skolām Latvijā un arī dalīties ar savu Katoļu skolas direktora pieredzi katoliskās izglītības jautājumos.

Tēvs Voicehs vadīja semināru Rīgas katoļu ģimnāzijā, lasīja lekciju pedagogu tālākizglītības kursos RARZI, kā arī apmeklēja Liepājas katoļu pamatskolu. Šodien pēdējā vizītes dienā tēvs Voicehs ļoti īsi un skaidri apliecināja savu vizītes mērķi un raksturoja katoļu skolas misiju intervijā Radio Maria.

Tēvs Voicehs norādīja, ka ir ieradies Latvijā, lai Rīgas Katoļu ģimnāzija un pārējās Latvijas katoļu skolas iesaistītos starptautiskos projektos un sadarbotos ar katoļu skolām Vācijā un Polijā.

Mūsu ģimnāzijas skolotājus viņš raksturoja kā radošas un ar entuziasmu pildītas personības. Pietika ar dažām dienām, lai tēvs Voicehs pamanītu mūsu direktores Anna nenovērtējamo rūpi un pašaizliedzīgo veltīšanos mūsu ģimnāzijai.

Katoļu skolas galvenais uzdevums līdzās konkrētu mācību priekšmetu apgūšanai ir mācīt skolēniem kā dzīvot, kā pieņemt pareizus lēmumus un kā mācīties vienam par otru rūpēties , un veidot labas savstarpējās attiecības. Vissvarīgākais skolā ir attiecības!

Tēvs Voicehs ir bijis ļoti daudzās katoļu skolās dažādās valstīs. Tās ir atšķirīgas, tomēr visām tām ir viena kopīga iezīme – ieejot katoļu skolā, tu jūties kā mājās.

Tēvs Voicehs izteica vēlmi un cerību, ka Rīgas Katoļu ģimnāzija skaitliski pieaugs un norādīja, ka ikvienas katoļu ģimenes uzdevums ir sūtīt savus bērnus Katoļu skolā. Tieši katoliskā izglītība dod iespēju skolēniem uzlūkot pasauli kā kaut ko integrālu un atklāt ciešo saikni daudzo mācību priekšmetu starpā, uzlūkot pasauli kā kaut ko integrālu, un atklāt savu personīgo integritāti.

Tēvs Voicehs uzsvēra, ka izglītība tikai akadēmiskā līmenī ir nepilnvērtīga. Patiesa izglītība sniedz arī patiesas cilvēciskās vērtības, kuras skolēniem ir gan kā ceļa maize izejot lielajā dzīvē, gan kā derīgs instruments sarežģītu situāciju risināšanā un pareizu, saprātīgu lēmumu pieņemšanā.

Svarīgi atzīmēt, ka ne jau moderna ēka un moderni kabineti ir noteicošais izglītības kvalitātē, norādīja tevs Voicehs, bet gan dažādu institūciju sadarbība. Piemēram Katoļu ģimnāzijā nav atbilstoši iekārtotas ķīmijas laboratorijas, bet skolēniem ir iespējas doties uz Latvijas Universitāti un strādāt Universitātes lieliskajās laboratorijās.

Rīt tēvs Voicehs atgriežas Varšavā, bet tas nenozīmē, ka tas ir beidzies. Tas ir tikai aizsākums ilgstošai sadarbībai ar Kristīgās izglītības centru „Arrupe” Varšavā un sadarbībai ar katoļu skolām Vācijā un Polijā.

no images were found